<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NVTQ6JK height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Samarbetet med våra lokala lantbrukare är en av de viktigaste uppgiften vi har. Våra lantbrukare finns runt om i Småland, Blekinge och på Öland. Varje gård är unik, med sin egen historia, men gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum.

  Närproducerat svenskt kött där djuren är uppväxta på gårdar, men också slaktade och styckade i Kalmar. Vilket också innebär korta transporter för djuren. Konceptet Smålandskött är något som många av våra lantbrukare är stolta över samt att få bidra till Smålands unika landskapsbild och biologisk mångfald där artrikedomen frodas.

  Amunds gård
  I sju generationer har Amunds gård drivits av familjen Granefelt. Idag driver Joakim gården tillsammans med sin bror Lars. I dagsläget har de 350 hektar skogsmark, 100 stutar och ca. 300 suggor integrerat och levererar cirka 7000 grisar om året till KLS Ugglarps.

  Joakim ser på̊ produktionskedjan som ett kretslopp. På gården de odlar eget spannmål som blir foder till djuren, grisarna växer upp i en bra miljö̈ och deras restavfall blir till biogas samt gödning på̊ åkrarna. Det är en säker, trygg och hållbar värdekedja med fokus på̊ god djuromsorg.
  Alvlösa gård
  På gården i Mörbylånga på Öland lyser engagemanget starkt. Bröderna Per och Mats utgör den femte generationen Olsson som driver gården. Idag har de plats för cirka 140 dikor och 4000 grisar, vilket innebär att de levererar cirka 12 500 grisar per år till KLS Ugglarps.

  Per är en djurvän ut i fingerspetsarna som brinner för att djuren på̊ gården ska ha det så bra som möjligt. Han uttrycker dessutom att han mer och mer börjar känna sig som en regional producent och det är positivt att höra att fler konsumenter börjar efterfråga närproducerade råvaror.
  Tockarp
  I Tockarp, Blekinge producerar Anton och Lola Ivarsson kravmärkt nötkött. De har mjölkproduktion och föder upp rekryteringsdjur, främst till mjölkdjur men även kvigor till slakt. Totalt har de 140 nötdjur, 65 är mjölkkor och 65 är kvigor och några mindre kalvar.

  Sedan 2013 har Anton och Lola drivit gården tillsammans. Enligt släktforskare sträcker sig gårdshistorian tillbaka till år 1658. De senaste åren har de gjort många förbättringar på̊ gården. Bland annat har de installerat mjölkniningsrobot i ladugården samt bygger ut för att göra det mer rymligt, ljusare och plats för fler kor.
  Holmbergs gård
  På Holmsbergs gård utanför Kalmar driver Mats och Cecilia Olsson en integrerad besättning med 1300 suggor. Utöver det har de ett 30-tal ponnyer och travhästar, åkermark och skog. Det märks tydligt att paret har ett stort engagemang och är mycket stolta över sin produktion. De arbetar hårt för att vara en god arbetsgivare som skapar en bra miljö̈ för både människor, djur och natur.

  På gården odlar de spannmål som sedan används som foder till djuren. På Holmsbergs gård tar man helt enkelt ansvar för hela produktionskedjan.